social image
  • ФЕМИНА М
    Здружение за помош и поддршка на пациенти со гинеколошки заболувања

  • МИТ : Ракот на грлото на матката е судбина

  • МИТ : Ракот на грлото на матката е само здравствен проблем

ВЕБИНАР -“Препораки за подобрување на националната стратегија за превенција... 07.12.2023 Погледнете го вебинарот Види детали
Нова веб страна на проектот #4pcan 14.7.2023 Дознајте повеќе за истражувањата во областа на персонализираната примарна превенција од рак, каде што граѓанското учеств... Види детали
Прашалник 03.5.2023 Прашалникот е дел од проектот „Подигнување на свеста и разбирање за важностаод превенција од КОВИД-19 кај пациенти со хр... Види детали
Види ги сите нови вести
ФЕМИНА М 
Здружение за помош и поддршка на пациенти со гинеколошки заболувања 
 

Кои сме ние?

Доброволна, непрофитна, невладина, непартиска организација формирана со слободно здружување на граѓаните со цел да им понудиме поддршка и информации на пациентите и нивните семејствата засегнати од гинеколошки заболувања,да ја подигнеме свеста за гинеколошките заболувања со посебен акцент на гинеколошките малигнитети, да лобираме да им се овозможи на овие пациенти да имаат подобар и еднаков пристап до квалитетна и современа терапија и современи третмани и лекување кое им е достапнo на пациентите од Западна Европа и останатите развиени земји и преку кампањи и други активности и да го подобриме нивниот квалитет на живот.

Организации во кои членуваме