social image
  • ФЕМИНА М
    Здружение за помош и поддршка на пациенти со гинеколошки заболувања

  • Прес конференција за ендометријален карцином

  • Што е ендометријален карцином?

  • Претставување на 4P-CAN проектот во Европскиот Парламент и Светската Здравствена Организација (WHO)

  • МИТ : Ракот на грлото на матката е судбина

  • МИТ : Ракот на грлото на матката е само здравствен проблем

Прес конференција за одбележување на Јуни-месец за подигнување на свеста за... 15.7.2024 ЈЗУ УК за Гинекологија и акушерство од Скопје и Здружението за помош и поддршка на пациенти со гинеколошки заболувања ФЕ... Види детали
Информации за ендометријален карцином 17.5.2024 Ендометријалниот карцином се смета за најчестиот тип на гинеколошко малигно заболување во Европа... Види детали
Претставување на 4P-CAN проектот во Европскиот Парламент и Светската Здрав... 02.5.2024 4P-CAN Проектот за персонализирана примарна превенција од рак со граѓанско учество и овозможување на дигитални и социјал... Види детали
Види ги сите нови вести
ФЕМИНА М 
Здружение за помош и поддршка на пациенти со гинеколошки заболувања 
 

Кои сме ние?

Доброволна, непрофитна, невладина, непартиска организација формирана со слободно здружување на граѓаните со цел да им понудиме поддршка и информации на пациентите и нивните семејствата засегнати од гинеколошки заболувања,да ја подигнеме свеста за гинеколошките заболувања со посебен акцент на гинеколошките малигнитети, да лобираме да им се овозможи на овие пациенти да имаат подобар и еднаков пристап до квалитетна и современа терапија и современи третмани и лекување кое им е достапнo на пациентите од Западна Европа и останатите развиени земји и преку кампањи и други активности и да го подобриме нивниот квалитет на живот.

Организации во кои членуваме