ФЕМИНА М - Кои сме ние?

Здружението за помош и поддршка на пациенти со гинеколошки заболувања ФЕМИНА М Скопје е доброволна, непрофитна, невладина, непартиска организација формирана со слободно здружување на граѓаните со цел да им понудиме поддршка и информации на пациентите и нивните семејствата засегнати од гинеколошки заболувања,да ја подигнеме свеста за гинеколошките заболувања со посебен акцент на гинеколошките малигнитети, да лобираме да им се овозможи на овие пациенти да имаат подобар и еднаков пристап до квалитетна и современа терапија и современи третмани и лекување кое им е достапнo на пациентите од Западна Европа и останатите развиени земји и преку кампањи и други активности и да го подобриме нивниот квалитет на живот.

Телефон: +389 70 349 550
Е-пошта: contact@feminam.org.mk

Поврзани вести

Популарни вести

СТАНИ ЧЛЕН НА
ФЕМИНА М